Øk boliglånet med refinansiering

Dersom du har behov for finansiering kan det være lønnsomt å heller velge å refinansiere boliglånet enn å ta opp dyr forbruksgjeld. Et boliglån er blant de rimeligste lånene du kan få på markedet og har tradisjonelt sett den laveste renten.

Det finnes mange årsaker til at du kan ønske å øke boliglånet. Dette kan for eksempel være for å pusse opp eller å betale ned annen dyr gjeld. I denne artikkelen har vi samlet informasjon til deg om hva refinansiering innebærer og hvorfor det kan lønne seg å refinansiere boliglånet.

Hva er refinansiering?

Når det er snakk om en refinansiering, så handler dette om å erstatte eksisterende gjeld med ny. Formålet med refinansiering er å få et lån med bedre betingelser enn utgangspunktet. Dette kan handle om blant annet å senke den effektive renten og forlenge lånets nedbetalingstid. Når den effektive renten på lånet blir satt ned, vil du hver måned også kunne betale mer ned på lånet. Dermed vil du også kunne innfri lånet raskere enn du ville gjort uten refinansiering.

Det finnes mange grunner til å søke om refinansiering. Plutselig endring i inntekt kan gjøre det nødvendig å forlenge eller reforhandle eksisterende avtaler. Du kan også søke om refinansiering av boliglånet for å få midler til å pusse opp eller renovere boligen. I et slikt tilfelle vil du søke om refinansiering med økt boliglån, for å øke verdien på boligen.

Forutsetning for å få refinansiert boliglånet

En forutsetning for å kunne refinansiere boliglånet ditt er at du eier en bolig. I tillegg må du enten:

 • ha betalt ned en del av lånet du allerede har
 • eller så må boligen ha steget med en vesentlig verdi fra du kjøpte den

Du kan ikke refinansiere boliglånet ditt mer enn 85% av husets verdi, det betyr at du må eie et minimum av 15%. Om det er lenge siden du har hatt en verdivurdering på huset, kan det være lønnsomt å be om en ny. Dette gjør du gjennom en takstmann.

Når du skal søke om å refinansiere boliglånet bør du skaffe deg en oversikt over hvor mye gjeld du har og hvor stort beløp du ønsker å øke lånet ditt med. Det er likevel slik at du må kunne vise til banken, gjennom dokumentasjon av inntekt, at du kan betjene lånet. Dette på tross av at du eier mer av boligen enn lånerammen. Dersom banken ser at du vil få forhøyet utgift ved å refinansiere boliglånet, vil ikke banken innfri søknaden din. Dette handler om at du skal ha en viss sum å leve for i måneden til nødvendig utgifter, også kjent som livsopphold.

Fordeler med å øke boliglånet

Dersom du har mye usikret gjeld, for eksempel forbrukslån, smålån, kredittkort eller annet, har du store utgifter til omkostninger hver måned. Dette er lånetyper som alle er eksempler på lån uten sikkerhet. Slike lån har en langt høyere rente enn lån med sikkerhet. Disse lånene er med andre ord dyrere. Om du derimot har tatt opp et større lån, som du baker inn i boliglånet, sparer du store summer hver måned. Dette kommer i tillegg til at du har en større oversikt over økonomien du når du kun har det ene lånet å forholde deg til.

Med et økt boliglån kan du også få realisert drømmene du har uten at det skal koste deg store summer. Du kan som oftest bruke et lån som du får ut av å øke boliglånet, også kalt fleksilån, til hva du vil. Det fungerer litt som et forbrukslån, men sikkerheten er i boligene og du betaler ikke mer renter på disse midlene. Å øke boliglånet kan du også benytte til å stille egenkapital til egne barn som skal ut på boligmarkedet for første gang.

Slik søker du om å øke boliglånet med refinansiering

Dersom du har betalt ned en del på boliglånet ditt og eier mer enn 15% av boligen, kan du ta kontakt med banken for å undersøke mulighetene dine. Om du ønsker å øke boliglånet ditt for å refinansiere annen gjeld, må du dokumentere hvilken gjeld du skal refinansiere. Du må også legge ved hvilken gjeld du har.

Eksempel på gjeld banken ønsker dokumentasjon på er:

 • Studielån
 • Privatlån
 • Forbrukslån, SMS-lån, mikrolån og smålån
 • Billån
 • Kredittkort
 • Kredittlån

For å øke sjansene dine for å få godkjent søknaden om refinansiering raskere, kan du også dokumentere inntekten din. Da er det viktig at du dokumenterer all form for inntekt:

 • Lønn, trygdeytelser eller pensjonsytelser
 • Formue
 • Arv
 • Stipend
 • Bidrag
 • Eventuelle leieinntekter

Oppsummering

Når du refinansierer boliglånet tar du opp et nytt lån for å nedbetale det gamle. Du kan søke om den samme summen som du har i dag, eller en høyere sum. Refinansiering av boliglånet kan også brukes til å flytte lånet fra en bank til en annen, for å få bedre renter og vilkår.