Søk om refinansiering på nett

Konseptet refinansiering lar personer opprette et nytt lån for å kunne betjene pågående kreditt hos andre kreditorer. Dette går ut på å samle denne kreditten til et eget samlelån. Et lån av denne typen kan like lett foretas online, som i mer tradisjonelle fysiske banker.

Alt på et sted

Refinansiering innebærer dermed at du ikke må betale på hvert av enkeltlånene dine, noe som gjerne også gir mindre renter. Dette gjør altså at låntager kan betale tilbake gjelden sin i et raskere tempo.

Du vil kun motta en faktura i måneden, og som oftest også ha færre utgifter. Det gir dessuten også en lavere effektiv rente og mer penger til overs til nedbetaling av gjeld.

Søk flere tilbud

Har du et godt forhold til din lokale bank er det tenkelig at de gir deg et gunstig tilbud på din refinansiering. Likevel er det trolig en god ide å samle informasjon fra flere banker for å få det beste tilbudet for akkurat din individuelle situasjon.

Mange aktører

De fleste banker – både online og fysiske filialer – kan som regel lett arrangere et refinansieringslån. Visse banker spesialiserer seg på nettopp dette. En rekke anerkjente kjeder som yABank, Remember, Santander Consumer Bank og Nordax kan tilby deg denne typen lån.

Til tross for at alle banker opererer med ulike renter, betingelser og regler er et standard krav fra alle banker at låntaker må være registrert kunde hos dem når det inngås lån.

Hvem kvalifiserer for refinansieringslån?

Når banken får en søknad fra en potensiell låntager, gjøres det en grundig bakgrunnssjekk av denne søkeren. Det vil si at detaljene en søker skriver i sin søknad vurderes opp mot bakgrunnssjekken.

Poenget er ikke å mistenkeliggjøre søkeren, men i stedet å sørge for at refinansieringen vil bistå dem finansielt, heller enn å problematisere økonomien deres.

Myndig alder: Et grunnleggende krav for refinansiering er at den som søker må være over 18 år. I enkelte tilfeller heves denne aldersgrensen helt opp til 23 år.

Bosted: De fleste banker krever også at du er norsk statsborger med fast bosted i Norge.

Nettoinntekt: For å kvalifisere for refinansiering må du ha minst 120 000 kroner i netto inntekt per år.

Anmerkninger: Du ikke kan søke om refinansiering dersom du har pågående betalingsanmerkninger eller krav fra inkasso. Men det finnes enkelte unntak til denne regelen. Intensjonen her er ikke å virke diskriminerende ovenfor noen. Det går heller ut på at slike finansielle faktorer kan gjøre det nærmest umulig å nedbetale lånet.

Sikkerhet eller ikke

En refinansiering kan gjennomføres både med eller uten noen form for sikkerhet forbundet med lånet.

Uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet vil si at mottakeren av lånet ikke er nødt til å stille egne verdier til rådighet for banken for å godkjenne lånet. Konsekvensen blir at kreditor kommer i en sårbar økonomisk situasjon og må sette en høyere rente for å kompensere.

Refinansiering med sikkerhet

Et refinansieringslån med sikkerhet, derimot, betyr at banken mottar en form for pant gjennom eiendeler. Skulle mottakeren av lånet med tiden bli ute av stand til å betale gjelden, gir denne panten banken økonomisk trygghet. I dette tilfellet kan tid til nedbetaling variere.

Hvis du heller foretrekker et lån som overgår summen av din opprinnelige gjeld, er dette mulig, men du gis en nedbetalingstid på fem år.

Nettsiden til banken

Det neste steget i søknadsprosessen blir å besøke nettsiden til banken du ønsker som kreditor. På denne nettsiden skriver du inn beløpet du ønsker å låne, i tillegg til å presisere hvor lang tid du vil ha på å nedbetale gjelden. Her kan du også lett komme i kontakt med en rådgiver, eller en chat-bot med eventuelle spørsmål.

Søk enkelt ved hjelp av et nettskjema

Søknadsprosessen oppleves av de fleste som enkel. Det går som oftest ut på å ganske enkelt fylle inn et skjema over nettet. Her fører du inn fakta om blant annet din arbeidsstatus, boforhold, sivilstatus og inntekt.

Heldigital prosess

Selve innvielsen av lånet er en digital prosess. Det gjør at svaret på søknaden kommer i løpet av bare noen timer. Altså blir søknaden i sin helhet vurdert på kun en dag.

Til tross for at denne prosessen er meget effektiv, er ikke pengene likevel klare og tilgjengelige for mottakeren før 1-3 dager etter at søknaden ble godkjent.